SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

CỔNG TUYỂN SINH CÁC CẤP TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ

028 2239 5397

Thời gian hỗ trợ

8h - 17 h

Email

support@ascvn.com.vn

hướng dẫn tuyển sinh

  • Bước 1: Hướng dẫn tra cứu thông tin tuyển sinh
  • Bước 2: Hướng dẫn tra cứu hồ sơ học sinh
  • Bước 3.1: Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh hồ sơ có trên hệ thống
  • Bước 3.2: Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh hồ sơ học sinh ngoài tỉnh, học sinh chưa có hồ sơ trên hệ thống
  • Bước 4: Hướng dẫn tra cứu kết quả hồ sơ tuyển sinh
  • Hướng dẫn tra cứu văn bản tuyển sinh
Alternate Text

Chưa chọn văn bản